• Servicesenter

LekefabrikkenLekefabrikken er en barnehage som er stilt til rådighet for våre leietakere.

For mer informasjon om barnehagen, gå til lekefabrikken.no

MNG Holding AS   Fabrikkgaten 5 inng. B   Bergen   Tlf 55 38 90 30   Send oss en mail  

EGO